#1

Klubben inngår avtale med Ditt Klubbvann AS.

#5

Ditt Klubbvann sørger for at så snart betaling er registrert, leveres klubbens vannflasker til bestemt leveringspunkt. For videre distribusjon til klubbens abonnenter.

#2

Etikett designes i samarbeid med vår designavdeling og klubben.

#6

Klubben mottar liste på kunder hvor betaling er registrert.

#3

Ditt Klubbvann sender avtalen til klubben. Disse utleveres til klubbens medlemmer, som selger vannavtaler til sine bekjente. Abonnement på vannflasker levert på dør hver 12 uke.

#7

Alt. 1: klubben leverer selv vannet til kunde. Alt. 2: Ditt Klubbvann står for distribusjon til sluttbruker.

#4

Ferdig utfylte avtaler leveres til klubbens kontaktperson og fylles inn i et Excel-ark klubben får tilsendt. deretter sendes skjemaet til Ditt Klubbvann pr. e-post.

#8

Klubben sender Ditt Klubbvann faktura hver 12 uke, på kr. 4,- pr. solgte flaske.